554 212 328
ddjanovice@seznam.cz

 

   Dětský domov Janovice u Rýmařova je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

 

 

ZDVOP


Od roku 2009 funguje při Dětském domově Janovice u Rýmařova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP, které bylo zřízeno Moravskoslezským krajem , Krajským úřadem.
Zařízení je určeno pro děti , které se ocitly v krizové situaci , která vyžaduje okamžité řešení. Funguje nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince 554 2 12 328 nebo 733 164 367. Pracovník , který koná službu, poskytne dítěti, rodičům, případně sociálním pracovníkům, kvalifikované informace a je připraven v případě potřeby přijmout dítě do péče v kteroukoliv denní i noční hodinu.

Zodpovědní pracovníci:
Ředitelka zařízení: Mgr. Marie Černocká
Sociální pracovnice: Mgr. Barbora Večeřová, Bc.Jana Velčovská
Koordinátor: Bc. Barbora Andršová
 
Právní předpis:
§ 42 – 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen. Dále se poskytuje péče a pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, dále jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Ochrana a pomoc dítěte spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče, psychologické a jiné obdobné péče.


Dítě se umisťuje:
- na základě rozhodnutí soudu
- na základě žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností se souhlasem zákonného zástupce
- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
- požádá-li o to dítě
 
Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímáme děti, které jsou ve věkové hranici dle zákona o sociálně-právní ochraně. Celkový počet dětí v ZDVOP je 10, tento počet dětí může být překročen do kapacity zařízení, tj. 15 míst.
 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči a péči psychologa.

Dítě zůstává v péči svého registrujícího lékaře.

V případě akutního onemocnění do péče dítě přebírá MUDr. Richard Rýznar, smluvní (ústní dohoda) lékař.

Lékařská péče: zajištěna externě - dětský lékař MUDr. Richard Rýznar

                              Adresa dětské ambulance - Rýmařov, Pivovarská 11, tel. číslo 739 511 036

Odborná péče: psychologická vyšetření zajišťuje naše zařízení externě:

                              PhDr. Vlasta Sehnalová, náměstí Míru 68/3, Bruntál, tel. číslo 554 620 237

                              Mgr. Ilona Servusová, Pivovarská 11, tel. 554 253 484

Další odborná lékařská péče je  zajišťována také externě.

 

 

 

POSLÁNÍ

  • zajistit pomoc a ochranu dětem, které se ocitly v krizi nebo nouzi, jsou-li ohrožena jejich základní práva;

  • zabezpečit plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení, což v praxi znamená, že dítě je ubytováno v pokojích zařízených přiměřeně jeho věku a potřebám, je mu poskytována plnohodnotná strava, ošacení;

  • zajistit bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem, které se ocitly v krizi, v ohrožení a nemohou z jakýchkoliv příčin vyrůstat ve své biologické rodině.

 

CÍLE

  • zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte - získání náhledu rodiny na jejich situaci a zvýšení motivace rodiny k řešení jejich situace;

  • zlepšení komunikace mezi rodiči a dítětem - podporování vztahů a kontaktů s rodiči, s osobami blízkými a sourozenci, podpora návratu do biologické rodiny;

  • zajištění výchovné péče - zlepšení školních výsledků a docházky dítěte do školy. V případě potřeby zajištění logopedické péče, psychologa, spolupráce s mateřskou školou a základní školou;

  • zajištění podmínek pro rozvoj dítěte – podpora v zájmové činnost, podpora dětí ve smysluplném využívání volného času;

  • poskytování poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte - sociálně-právní poradenství poskytuje sociální pracovnice, výchovné poradenství - psycholog a pracovníci přímé péče, zdravotní poradenství lékař zařízení, popř. vedoucí pracovník přímé péče;

  • poskytování odborné péče dítěti prostřednictvím sociálního pracovníka a externího psychologa, dětského lékaře, odborných lékařů;

  • zajištění zdravotní péče, včetně primární zdravotní péče - zdravotní péče je dětem poskytována lékařem zařízení, odborná vyšetření jsou zajišťována i mimo zařízení ve specializovaných ambulancích nebo na příslušných odděleních nemocnic, v případě nutnosti je dítě překládáno do nemocnice;

 

Mapa standardů SPO

1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

3. Prostředí a podmínky

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

6. Personální zabezpečení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

7. Příjímání a zaškolování zaměstnanců

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

9. Přijímání dětí do zařízení

10. Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

11. Předávání informací

12. Ukončení péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany    

 

 

 

Leták ZDVOP

Leták pro děti

 

KAPACITA VOLNÝCH MÍST PRO UMÍSTĚNÍ  DO ZDVOP

K dnešním dni máme 6 volných míst                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

     

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

 

Dětský domov Janovice u Rýmařova

příspěvková organizace

Rýmařovská 34/1

Janovice

793 42 Rýmařov

 

tel./fax : 554 212 328

email : ddjanovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

IČO: 63024594

 

Datová schránka: gjekgqq

            

Bankovní spojení : 190745190267 / 0100

 

Ochrana osobních údajů            

 

 

 

 

Návštěvní hodiny

 

Dopoledne: 8:30 – 11:00 hod

Odpoledne: 14:30 – 17:00 hod