554 212 328
ddjanovice@seznam.cz

 

   Dětský domov Janovice u Rýmařova je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

 

 

ZDVOP


Od roku 2009 funguje při Dětském domově Janovice u Rýmařova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP, které bylo zřízeno Moravskoslezským krajem , Krajským úřadem.
Zařízení je určeno pro děti , které se ocitly v krizové situaci , která vyžaduje okamžité řešení. Funguje nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince 554 2 12 328 nebo 733 164 367. Pracovník , který koná službu, poskytne dítěti, rodičům, případně sociálním pracovníkům, kvalifikované informace a je připraven v případě potřeby přijmout dítě do péče v kteroukoliv denní i noční hodinu.

Zodpovědní pracovníci:
Ředitelka zařízení: Mgr. Alena Horká
Sociální pracovnice: Bc. Barbora Večeřová
Vrchní sestra: Monika Lučanová
 
Právní předpis:
§ 42 – 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen. Dále se poskytuje péče a pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, dále jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Ochrana a pomoc dítěte spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče, psychologické a jiné obdobné péče.


Dítě se umisťuje:
- na základě rozhodnutí soudu
- na základě žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností se souhlasem zákonného zástupce
- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
- požádá-li o to dítě
 
Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímáme děti, které jsou ve věkové hranici dle zákona o sociálně-právní ochraně. Celkový počet dětí v ZpDVOP je 10, tento počet dětí může být překročen do kapacity zařízení, tj. 21 míst.
 
Našim cílem je:


- zabezpečit plné přímé zaopatření dítěte, spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení, což v praxi znamená, že dítě je ubytováno v pokojích zařízených přiměřeně jeho věku a potřebám, je mu poskytována plnohodnotná strava, ošacení, které je majetkem DD - přípravu stravy a péči o prádlo zajišťuje DD ve svých prostorách.


- zajišťujeme zdravotní péči, včetně primární zdravotní péče - zdravotní péče je dětem poskytována lékařem zařízení, odborná vyšetření jsou zajišťována i mimo zařízení ve specializovaných ambulancích, nebo na příslušných odděleních nemocnic, v případě nutnosti je dítě překládáno do nemocnice.


- poskytujeme výchovnou péči, která je zajišťována převážně personálem – dětem se věnují: sociální pracovnice, dětské sestry ("tety a strýc"), logoped, v případě potřeby psycholog, spolupráce s mateřskou školou a základní školou.


- poskytujeme poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte - sociálně-právní poradenství poskytuje sociální pracovnice, výchovné poradenství - psycholog a dětské sestry ("tety a strýc") a zdravotní poradenství - lékař zařízení, popř. vrchní sestra.

 

- poskytujeme dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa.                                                                                    skupinka Junioři

    

 

 

 

skupinka Dráčci

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

     

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

 

Dětský domov Janovice u Rýmařova

příspěvková organizace

Rýmařovská 34/1

Janovice

793 42 Rýmařov

 

tel./fax : 554 212 328

email : ddjanovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

IČO: 63024594

 

Datová schránka: gjekgqq

            

Bankovní spojení : 190745190267 / 0100

 

            

 

 

 

 

Návštěvní hodiny

 

Dopoledne: 8:30 – 11:00 hod

Odpoledne: 14:30 – 17:00 hod